Sprinklersystem

Vattensprinkler

Våra tillförlitliga vattensprinklersystem aktiveras vid ökad värme, och bara de huvuden som berörs av branden utlöses. Du kan anpassa aktiveringstiden genom att välja olika huvudtyper. Med justerbar strålbild ger våra vattensprinklersystem pålitligt skydd för alla typer av brandrisker. Våra vattensprinklersystem är idealiska för flera olika projekt, såsom kontorsbyggnader, bostäder, hotell, sjukhus, lagerlokaler och industrifastigheter.

Vattenspray

Vårt vattenspraysystem, även känt som grupputlösning eller deluge-system, erbjuder en snabb och effektiv brandskyddsåtgärd. Systemet har öppna munstycken där vattnet flödar ut samtidigt i hela sektionen och aktiveras av ett detekteringssystem. Det är idealiskt för högriskmiljöer med snabbt potentiellt brandscenario, såsom kemiska anläggningar, oljeraffinaderier eller kraftverk.

Vattendimma

Vattendimma genererar små vattendroppar genom högt tryck, som aktiveras vid värmepåverkan eller genom öppna munstycken som ett deluge-system. Det här effektiva sprinklersystemet är mångsidigt och lämpligt för olika bränder. Det är ett applikationsspecifikt system, vilket innebär att varje system måste vara noggrant testat och certifierat för att garantera optimalt skydd.

Boendesprinkler

Vårt optimerade Boendesprinklersystem är designat för boendemiljöer med tidig aktivering och effektiv spridningsbild. Perfekt för bostäder, äldreboenden, studentbostäder och andra boendemiljöer där snabb reaktion vid brand är avgörande.

Vill du veta mer?

Profilbild_Marcus_Groth

Marcus Groth

Filialchef

Norrköping