Integritetspolicy

Inledning
Systemsvets respekterar din integritet och är engagerade i att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy informerar om hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Vi strävar efter att följa alla tillämpliga lagar och regler för dataskydd, inklusive EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Hur vi samlar in och använder dina personuppgifter
Vi kan samla in viss information från dig när du använder vår webbplats, inklusive men inte begränsat till ditt namn, din e-postadress, ditt företagsnamn, ditt telefonnummer och din IP-adress. Vi använder denna information för att tillhandahålla, driva och underhålla vår webbplats, förbättra och anpassa din användarupplevelse, skicka dig uppdateringar och annan information relaterad till webbplatsen, samt för marknadsföring och reklamändamål.

Hur vi delar dina personuppgifter
Dina personuppgifter kommer inte att delas med tredje parter utan ditt samtycke, förutom i de fall där det krävs enligt lag eller för att skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet. Vi kan dock dela aggregerad och anonymiserad information som inte kan identifiera dig personligen.

Säkerhet för dina personuppgifter
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, missbruk eller förstörelse. Vi använder säkerhetsåtgärder som kryptering, brandväggar och säkerhetskopiering för att skydda dina uppgifter.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära åtkomst till och korrigering av dina personuppgifter som vi har om dig. Du har även rätt att begära att vi raderar eller begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter eller om du har frågor eller klagomål angående vår hantering av dina personuppgifter, kan du kontakta oss.

Kontaktinformation
Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss:
E-post: Nicke.sundberg@systemsvets.com
Telefon: +46-709-13 48 46


Senast uppdaterad: 05.08.2023